Observera! Våra epost når för tillfället inte kunder som använder hotmail, msn och outlook. Vänligen använd en annan epostadress, om möjligt. Avvisa

Johan Evert Rosberg

Johan Evert Rosberg, föddes den 18 juni 1864 i Kyrkslätt, Nyland, och dog den 20 mars 1932 i Helsingfors. Han var en finländsk geograf och professor vid Helsingfors universitet.

Rosberg blev student 1883, filosofie magister 1886 och doktor 1900. Efter att i tolv år ha verkat som skollärare, anställdes han 1898 som lärare i geografi vid universitetet i Helsingfors. År 1902 fick han den nyinrättade extra ordinarie professuren i geografi, som 1912 ombildades till ordinarie professur i ämnet. Rosberg forskade framför allt inom den fysiska geografin.